Server Game: Online
Server Login: Online
ประกาศ Gunz > Patch Update 17 มิถุนายน 2560

[Patch Note 17/06/17]
Client Game
-แก้ไขการฟันดาบที่ฟันครั้งที่ 2 แล้วไม่มี damage ออกไป
-เพิ่มระบบ Avatar Weapon โดยที่ตัวดาบจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อใช้งาน Avatar พิเศษ
-ปรับเลเวลของอาวุธที่ใส่กับช่อง Primary และ Secondary ภายในเกมทุกชิ้นเป็นเลเวล 1 ทั้งหมด
-ปรับ Status ของอาวุธบางชิ้น ให้มีความสมดุลมากขึ้น
-เพิ่มไอเท็มประเภท ยาบัพ และ ระบบไฟ-น้ำแข็ง ในระดับที่สูงขึ้น

Website
-แก้ไขบัคเว็ปบอร์ดไม่แสดงผลในบางตัวละคร
-เพิ่มระบบ Achievement

หากผู้เล่นท่านใดยังพบปัญหาในการเล่นเกม และการใช้งานเว็ปไซต์สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่กล่องข้อความของ Facebook

www.Gunz.in.th

TriGunMaster
2017/06/17 19:02:23

Gunz Thailand
(http://www.Gunz.in.th)